Skip to content

Katwijkse duinen

Op de zandverstuivingen na zie ik in de duinen vooral erg veel variaties in groen. Dit komt door de veelheid aan plantensoorten. Lastig maar mooi. Ik probeer steeds meer als ik in de duinen schilder de begroeiing te typeren. Bij een zonsondergang is dit minder belangrijk. De lichtbron is dan rood. De rest versmelt tot een eenheid. En op deze duinopgang stond vooral helmgras.

zonsondergang boven zee

Ondergaande zon boven zee (35×25) olieverf op doek

duinen bij Katwijk

Duinen met wolken (45×35) olieverf op doek

duinen met gele bloemen

Gele bloemen op duinhelling (40×30) olieverf op doek

———————-

P1070504

Apart from the sand drifts I see a lot of varieties of green in the dunes. This is because of the diversity in plant species. Difficult but beautiful. Lately I have been trying to typify the vegetation. During sun set this is less important. The light source is red. The rest melts in to one. And on this dune top there was mostly European beachgrass.

Het strand van Katwijk

Drie schilderijen van het strand die ik gemaakt heb tijdens het schilderfestifal in Katwijk aan Zee. Het werk is tot en met eind september te zien in het DunaAtelier op de boulevard van Katwijk. De schilderijen die ik in de duinen van Katwijk heb geschilderd plaats ik in mijn volgende post.

Strand met wolkenlucht

Strand van met wolken (45×30) olieverf op doek

strandopgang Katwijk

Strandopgang met fietsen (40×25) olieverf op paneel

Strandhuisjes Katwijk

Strandhuisjes met vlaggen en zon (45×30) olieverf op doek

———————

Three paintings I have made during the Plein Air Festival in Katwijk aan Zee. The works can be seen until the end of september in the DunaAtelier on the boulevard of Katwijk. The paintings I made in the dunes of Katwijk I will post in the next post.

Rust en drukte

Omdat ik mijn werk ter plekke maak is mijn werkplaats soms erg druk. Ik vind dat niet erg. Het neemt een andere dynamiek met zich mee tijdens het schilderen. Veel mensen komen kijken en praten. Eigenlijk schilder ik dan meer op intuïtie omdat er minder tijd is om na te denken over wat ik doe. In de natuur is die ruimte er wel.

Op een rustige plaats zal ik ook eerder nieuwe composities, kleuren en materialen uitproberen. Soms verzandt dat in gepruts en op zo’n moment werk ik liever zonder publiek. Maar ik heb geen uitgesproken voorkeur tussen schilderen in drukte of in eenzaamheid. Het vult elkaar aan. Wel waardeer ik na het schilderen op een vol strand de stilte van de polder des te meer.

Het strand van bloemendaal met wolken

Strand van Bloemendaal (50×30) olieverf op doek

koe bij waterkant

Koe aan de waterkant (40×26) olieverf op doek

hek in de polder

Hek in de polder (30×21) conté op papier

———————–

Because I make my work from life my studio is sometimes very busy. I don’t mind that. It brings with it different dynamics during the painting. Many people stop by to watch and talk. I actually paint more with intuition because there is less time to think about what I am doing. In nature I do have that opportunity.
In a quiet place I will try out new compositions, colors and materials sooner. Sometimes that will end in messing up and in such moments I prefer to work without an audience. But I don’t have an outspoken preference for painting in bustle or solitude. It completes each other. After painting on a full beach I do appreciate the stillness of the polder even more.

IMG_6379

Laren en Bloemendaal aan Zee

Het eerste schilderij heb ik tijdens Art-Laren geschilderd. Toen ik aan het schilderij begon twijfelde ik aan de keuze van het standpunt wat ik had gekozen. Maar op het moment dat de zon door de bomen begon te schijnen kreeg ik vat op het tafereel. Het licht bracht eenheid in de drukte.
Een paar dagen ervoor heb ik het strandgezicht geschilderd. Het waaide erg hard. Gelukkig stond er een stapel strandbedden zodat ik in de luwte kon gaan staan. Eigenlijk was mijn plan om aan de waterlijn te gaan schilderen, maar ik ben na jaren tot de conclusie gekomen dat je als het hard waait in de eerste plaats moet kiezen voor een plek uit de wind. Ookal is het uitzicht dan niet je eerste keus.
Toen het schilderij klaar was ben ik snel naar mijn stek in de duinen gefietst om die in avondlicht vast te leggen.

beurs onder de bomen

Beurs onder de bomen (40×30) olie op doek

strand Bloemendaal met wind

Strand met harde wind (40×25) olie op paneel

duinen in avondlicht

Duinen in avondlicht (40×25) olie op paneel

———————-

The first painting I made during Art-Laren. When I started the painting I was still in doubt about the point of view I had chosen. But the moment the sun started to shine through the trees I got a handle on the scene.The light brought unity in the chaos.
A few days earlier I painted the seascape. It was very windy. Luckily there was a stack of beach beds so I could stand in the lee. It was actually my plan to stand in the waterline, but afters years I have come to the conclusion that when it is very windy you have to first pick a spot based on windlessness. Even if the view isn’t your first choice.
When the painting was done I quickly cycled to my spot in de dunes to captures those in evening light.

Kennemer Duinen

De afgelopen weken heb ik verschillende dagen in de Kennemerduinen geschilderd, met het doel om een serie schilderijen te maken vanaf een duintop. Met uitzicht over zee en wolken in de lucht. Boven zee is het echter vaak helder. Op die zonnige momenten of als er alleen wolken in het binnenland hingen ben ik op zoek gegaan naar andere onderwerpen om vast te leggen.

Duinen met zee

Duinen met zee en wolken. (40×30)

Trap naar duintop

Trap naar duintop in namiddagzon (40×30)

Duinen met bomen en meer

Naaldbomen en duinmeer (40×30)

Duinen in tegenlicht na regen

Duinen met zee in tegenlicht na regen (40×28)

Duinbosje met zon

Duinbosje met zon (45×30)

———————–

In the last few weeks I have painted several days in Kennemerduinen, with the aim to make a series of paintings from a dune. With view of the sea and clouds in the sky. But above the sea the air is often cloudless. On those sunny moments, or when the clouds hung only inlands, I went looking for other subjects to capture.

Kade van Dordrecht

Deze twee schilderijen heb ik aan de kade van Dordrecht heb gemaakt. Op één van de dagen ontstonden er mooie wolkenluchten. Ik was die dag op een plek gaan zitten waar maar een klein stukje van de lucht te zien was. Die opzet heb ik uitgeveegd en heb een plek gekozen waar meer uitzicht was zodat ik de wolken een rol in het schilderij kon laten spelen. Op het schilderij van terras is het water van de rivier net niet zichtbaar.

Terras onder de bomen  (Dordrecht)

Terras onder bomen (45×30) olieverf op doek

Kade in Dordrecht

Kade met trap (40×30) olieverf op doek

———————–

These two paintings I made on the quay in Dordrecht. On one of the days beautiful clouds passed by. I had started out that day in a spot that showed only a little piece of the sky. I wiped out the painting I had just started and chose a spot with more of a view so I could give the clouds a bigger role in the painting.
In the painting of the terrace the water from the river is not visible.

Perspectieflijnen

Dat Nederland een geordend land is zie je terug in de vele rechte lijnen in het landschap. Misschien niet heel schilderachtig in de klassieke zin van het woord maar de rechte sloten, bouwpercelen etc. geven wel mooie verdwijnlijnen in het schilderij.

Westland in ochtendlicht

Westland (40×25) olieverf op paneel

Veld met gele tulpen

Tulpenveld (40×25) olieverf op doek

Koeien bij stal

Koeien bij stal (45×30) olieverf op doek

Koeien met rode lucht

Koeien met wolkenlucht (40×20) olieverf op paneel

————————

By the many straight lines in the landscape, you can tell that Holland is an organized country. Maybe not the most picturesque in the classical sense of the word but the straight ditches, building plots etc. give beautiful perspective lines to the painting.

Fontein, bloemen en wimpels

Als ik dicht op de gevels in de stad of onder de bomen schilder heb ik het liefst of stabiel zonnig of stabiel grijs weer. Bij afwisseling van zon en bewolking gaat het licht aan en uit, en komen en gaan de schaduwen. Dit maakt het schilderen op een door muren en bomen omsloten plaats lastig. Op de dagen waarop ik deze drie schilderijen heb geschilderd was het zonnig en helder.

Fontein met spelende kinderen

Fontein met spelende kinderen (45×30) olieverf op paneel

Bloemenkraam

Bloemenkraam (40×30) olieverf op paneel

Koningsdag met oranje wimpels

Koningsmarkt te Bergen (40×30) olieverf op doek

———————-

When I paint close to the facades the city or under the trees I prefer stable sunny or gray weather. When the weather alternates between sunny and cloudy the light turns on and off, and the shadows come and go. This makes it hard to paint in a place surrounded by walls and trees. On the days I made these three paintings it was sunny and clear.

foto Bergen

Koningsmarkt Bergen (NH)

20140517_122408_resized

Plein Hogeweg, Amsterdam

Model en schilder

Drie recente portretten. Het schrijvende meisje heb ik op het atelier van Rob Houdijk geschilderd, samen met Corry Kooy en Rob Houdijk zelf. Bij het andere portret waren we ook met een aantal schilders. Bij de tweede sessie kon ik geen keuze maken hoe het model deze keer te schilderen en heb ik een schilderende Rob Jacobs vastgelegd.

Schrijvend meisje aan tafel

Schrijvend meisje aan tafel (40×40) olieverf op doek

Portret

Portret (30×40) olieverf op doek

Schilder achter ezel

Schilder achter ezel (32×40) olieverf op doek

——————

Three recent portraits. I painted the writing girl in the studio of Rob Houdijk, together with Corry Kooy and Rob Houdijk himself. During the other portrait there were several other painters too. For the second session I couldn’t decide on how to paint the model this time, so I captured a painting Rob Jacobs.

Strandafslagen

Vier schilderijen van twee strandafslagen die ik aan het strand van Bergen aan Zee heb geschilderd. Een prima schilderplek. Uit de wind en een mooi overzicht over zee, strand en de weg ernaar toe.

Strandafslag met Nederlandse vlag

Strandafslag met Nederlandse vlag (35×25) olieverf op doek

Strandafslag met wind en zon

Strandafslag met wind en zon (35×25) olieverf op doek

Strandafslag in middagzon

Strandafslag in middagzon (30×35) olieverf op doek

Strandafslag met parasols

Strandafslag met parasols (35×25) olieverf op doek

————————–

Four paintings of two beach exits that I painted at the beach of Bergen aan Zee. A fine place to paint. In the lee and a nice view of the sea, the beach and the road to it.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 142 andere volgers

%d bloggers like this: