Skip to content

Natuur en ruimte

Als ik schilder in de weidsheid en rust van de natuur duurt het langer voor ik vat krijg op de onderwerpen. Kleuren zijn subtieler en met meer nuances in één vlak. Bij onderwerpen die voor een groot deel door de mens zijn gemaakt zijn vormen eenvoudiger en de kleuren vlakmatiger en duidelijker.
Gebladerte en wateroppervlaktes zijn moeilijke natuurelementen die ik in periodes bijna als studie oppak.
Afgelopen jaar heb ik niet veel koeien geschilderd. Ik heb ze gemist.

Koeien op dijk

Koeien op dijk (30×25) olieverf op doek

Tak boven water met eenden

Tak boven water met eenden (40×25) olieverf op doek

Tekeningen Pier met begroeiing

Water, stenen en begroeiing (42×30) conté op papier

Tekening Takkenstudie

Boom en distel (42×30) conté op papier

————————

When I paint in the vastness and tranquility of nature it takes longer before I get a handle on the subjects. Colors are more subtle and with more gradations in one surface. Subjects that are largely created by man have much simpler forms and the colors are more patch like and clearer.
Foliage and water surfaces are difficult elements of nature that I study in certain periods.
I have not painted many cows last year. I missed them.

Beurshandelaren

Schilderen op een kunstbeurs is een goede manier om aandacht op je werk te vestigen. Toch zou ik het niet kunnen doen als ik de beurs en zijn activiteiten geen inspirerend onderwerp zou vinden. Deze keer heb ik mij vooral geconcentreerd op de handelaren in hun stand.

Ikonenhandelaar

Ikonenhandelaar (42×32) olieverf op doek

Stand met juwelen

Juwelenhandelaars (45×35) olieverf op doek

Schilderijenhandelaar

Schilderijenhandelaar (45×35) olieverf op doek

Beurs met beeld van een koe

Beurs met beeld van koe (40×25) olieverf op doek

———————-

Painting at an art fair is a good way to get to draw attention to your work. Still, I could not do it if I didn’t find the Fair and its activities an inspiring topic. This time I mainly focused on the merchants in their booth.

Publiek

Soms kies ik de plek waar ik ga schilderen niet omdat het onderwerp mij aantrekt maar vooral of er veel publiek voorbij komt. Dat is ook belangrijk. De beperking in keuze wat te schilderen op zo’n moment zie ik toch niet als belemmering. Want feitelijk zou je uit elk onderwerp een goed schilderij moeten kunnen halen.

Tijdens een schilderles die ik een tijdje gelden heb gegeven heb ik het schilderij van het Raadhuis geschilderd om te laten zien hoe ik een schilderij opbouw. Later die dag heb ik er verder aan gewerkt. Er werd toen druk getrouwd en ik heb die bewegingen erbij geschilderd.
Het schilderij van de gang van Pulchri heb ik tijdens de museumnacht geschilderd en de deur tijdens de opening van de expositie in de Paauw.

interieur raadhuis

Interieur met geopende deuren (45×35) olie verf op doek

trouwdag voor Raadhuis Wassenaar

Raadhuis tijdens trouwdag (47×33) olie verf op doek

Pulchri tijdens museumnacht

Pulchri tijdens de museumnacht (45×35) olie verf op doek

———————

Sometimes I do not choose the place where I’m going to paint because the subject attracts me but because of the large number of people passing by. That can be important too. I do not see the limitation in choosing what to paint at such a moment as an obstacle. Because in fact, you should be able to make a good painting out each topic.

During a painting class I gave a while ago I did the painting of the Town Hall to show how I build up a painting. Later that day I’ve worked on it further. There were a lot of marriages and I painted those movements in the painting.
The painting of the hallway of Pulchri I painted during the Museum Night and the door during the opening of the exhibition in the Paauw.

IMG_5896

Kunstbeurs Exclusive Artfair Deventer

Komende vrijdag, zaterdag en zondag ga ik op de Kunstbeurs Exclusive Artfair in Deventer schilderen. Mijn werk zal te zien zijn bij galerie de Beeldenstorm. Onder andere dit schilderij van het strand van Zandvoort wat ik op mijn atelier heb gemaakt naar aanleiding van kleiner werk dat ik ter plaatse heb gemaakt.

strand van Zandvoort

Het strand van Zandvoort (75×50) olie op doek

This Friday, Saturday and Sunday I am going to paint at the Exclusive Artfair in Deventer. My work will be shown at the gallery de Beeldenstorm. Including this painting from the beach of Zandvoort which I painted in my studio after smaller work I’ve made on the beach.

Gemeenteraadsvergadering

Maandagavond heb ik de gemeenteraad van Wassenaar geschilderd tijdens een vergadering. Ik was al een paar uur voor aanvang begonnen. Eerst om een compositie te kiezen. En om het interieur op te zetten. Gelukkig, want de vergadering was korter dan ik hoopte maar net lang genoeg.

Gemeenteraad Wassenaar

Gemeenteraad (45×35) olieverf op paneel

———————–

Monday evening I have painted the city council of Wassenaar during a meeting. I had started a few hours before it started. First, to select a composition. And to set up the interior. Fortunately, for the meeting was shorter than I was hoping for but just long enough.

ByJ6OXjIIAAW6Xp

Duinrell

In het Raadhuis de Paauw in Wassenaar is vanaf vrijdag een expositie te bezichtigen met als thema “Schilderen ter plekke”.
Voor deze expositie heb ik op verschillende locaties in Wassenaar geschilderd, waaronder Duinrell.

Ik heb vaker op deze blog verteld dat ik voordat ik ga schilderen eerst schetsen en tekeningen maak. Soms meer uitgewerkt, soms erg snel. Dat hangt af van de tijd die ik mijzelf geef. De eerste dag heb ik om te beginnen een uur of twee over Duinrell rond gelopen en tientallen snelle schetsen gemaakt. Zo leer je een nieuwe plek snel en goed kennen en kijk ik vanuit welk standpunt een onderwerp het beste kan worden vastgelegd. Uit de stapel heb ik deze twee composities gekozen en na de knoop te hebben doorgehakt wat te gaan schilderen ben ik meteen op verf over gestapt.

Draaimolen onder de bomen

Draaimolen (40×30) olieverf op paneel

Reuzenrad op Duinrell

Reuzenrad (45×32) olieverf op doek

Tekening Draaimolen

Tekening Draaimolen (30×20) conté op papier

Tekening Reuzenrad

Tekening Reuzenrad (30×20) conté op papier

——————–

In City Hall The Paauw in Wassenaar one can visit an exhibition with the theme “Painting on the spot” starting this Friday.
For this exhibition, I have painted at various locations in Wassenaar, including Duinrell.

I have told before on this blog that before I start painting I make a few sketches and drawings first. Sometimes more elaborate, sometimes very quickly. That depends on the time that I give myself. The first day I started out by walking around Duinrell for about an hour or two, making ​​dozens of quick sketches. This way you get to know a new place quickly and I decided from which position a subject can best be recorded. From the pile, I have chosen these two compositions and after having chosen what to paint, I immediately changed to paint.

10629306_706558106091588_1531477730132331341_o

Gratis les in schilderen met olieverf op locatie

Vanaf 26 september is er in het Raadhuis de Paauw in Wassenaar een expositie waar ik aan deelneem.

In het kader van de expositie zal ik zaterdag de 27e een gratis schilderles geven op het terrein van het Raadhuis. Het parkeren is er gratis en het is makkelijk bereikbaar. Mijn plan is om ook zelf een schilderij van het landgoed te schilderen.
Ik wil 10:30 beginnen. Degenen die ook komen schilderen zal ik, indien gewenst, aanwijzingen geven. Wel zelf voor materiaal zorgen. Aanmelden is niet beslist noodzakelijk maar wel handig. Een mailtje naar mijn adres is voldoende: hans apenstaartje hansversfelt.nl

2014 Uitnodiging Opening Sur le Motif (26 sept)-2

Het strand van Wassenaar

Op een zonnige dag wordt het strand door de windschermen, parasols en andere spullen een ritmische chaos van primaire kleuren. Ik heb gemerkt dat ik mede door het schilderen aan het strand de primaire kleuren makkelijker uit mijn tube knijp en in mijn schilderij verwerk. Ook op dagen wanneer en op plekken waar het onderwerp minder kleurrijk is.
Deze drie schilderijen heb ik in september aan het strand van Wassenaar geschilderd.
Op de foto sta ik te schilderen aan het strand in Frankrijk, een paar weken eerder.

Terras aan zee

Terras aan zee (50×35) olieverf op paneel

Strand Wassenaar met zonneschermen
Strand op zonnige dag (35×25) olieverf op paneel

Strand van Wassenaar op zomerse dag

Strand van Wassenaar (40×25) olieverf op paneel

———————

On a sunny day the beach turns into a rhythmic chaos of primary colors by the windbreaks, umbrellas and other stuff. I noticed that in part by painting on the beach I squeeze the primary colors more easily from my paint tube and process it in my painting. Even on days when and in places where the subject is less colorful.
These three paintings I painted on the beach of Wassenaar in September.
In the picture I’m painting on the beach in France, a few weeks earlier.

Hans Versfelt

Expositie Atelier Rob Houdijk

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de expositie in Atelier Rob Houdijk, Sint Pancras, op zondag 14 september om 16.00 uur. Met werk van Hans Versfelt, Corry Kooy, Rob Houdijk, Menno Veenendaal en Romee Kanis.

Schrijvend meisje aan tafel

uitnodiging

Huizen aan Normandische kust

Kippen, water en wolken

Komende winter ben ik van plan een paar grote strandgezichten met badgasten te maken op mijn atelier. Daarom heb ik de afgelopen maanden veel op het strand geschilderd. Als ik op mijn atelier een schilderij maak doe ik dat naar aanleiding van ter plekke geschilderd werk en wil ik de vormen en kleuren van de plek volledig in mijn vingers krijgen.
Bij de twee schilderijen van de zee spelen de badgasten geen of een kleine rol en heb ik me geconcentreerd op lucht en water. Net zoals bij het riviergezicht wat ik een paar dagen geleden heb gemaakt aan het Hollands Diep.

De tekeningen heb ik tijdens de vakantie gemaakt. We zaten vlak naast een schuur met kippen en konijnen.

water en wolken

Rivier met vogel (35×25) olieverf op doek

zee bij hoog water

Strand bij hoogwater (45×35) olieverf op paneel

strand met wolken

Strand met wolken (45×30) olieverf op paneel

meisjes bij de kippen

Bij de kippen, conté op papier (42×30)

kippen voeren

Kippen voeren, conté op papier (42×30)

kippenhok

Kippenhok, conté op papier (35×25)

———————-

This winter I plan to make a few large beach scenes with bathers in my studio. That’s why I painted on the beach a lot in recent months. If I make a painting in my studio I do this in response to the work I have painted on the spot and I like to completely understand the shapes and colors of the place.
In the two paintings of the sea the bathers play little or no role and I have concentrated on air and water. Just like the river face I made ​​at the Hollands Diep a few days ago.

The drawings I made during the holidays. We stayed right next to a barn with chickens and rabbits.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 149 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: