Skip to content

Gemeenteraadsvergadering

Maandagavond heb ik de gemeenteraad van Wassenaar geschilderd tijdens een vergadering. Ik was al een paar uur voor aanvang begonnen. Eerst om een compositie te kiezen. En om het interieur op te zetten. Gelukkig, want de vergadering was korter dan ik hoopte maar net lang genoeg.

Gemeenteraad Wassenaar

Gemeenteraad (45×35) olieverf op paneel

———————–

Monday evening I have painted the city council of Wassenaar during a meeting. I had started a few hours before it started. First, to select a composition. And to set up the interior. Fortunately, for the meeting was shorter than I was hoping for but just long enough.

ByJ6OXjIIAAW6Xp

Duinrell

In het Raadhuis de Paauw in Wassenaar is vanaf vrijdag een expositie te bezichtigen met als thema “Schilderen ter plekke”.
Voor deze expositie heb ik op verschillende locaties in Wassenaar geschilderd, waaronder Duinrell.

Ik heb vaker op deze blog verteld dat ik voordat ik ga schilderen eerst schetsen en tekeningen maak. Soms meer uitgewerkt, soms erg snel. Dat hangt af van de tijd die ik mijzelf geef. De eerste dag heb ik om te beginnen een uur of twee over Duinrell rond gelopen en tientallen snelle schetsen gemaakt. Zo leer je een nieuwe plek snel en goed kennen en kijk ik vanuit welk standpunt een onderwerp het beste kan worden vastgelegd. Uit de stapel heb ik deze twee composities gekozen en na de knoop te hebben doorgehakt wat te gaan schilderen ben ik meteen op verf over gestapt.

Draaimolen onder de bomen

Draaimolen (40×30) olieverf op paneel

Reuzenrad op Duinrell

Reuzenrad (45×32) olieverf op doek

Tekening Draaimolen

Tekening Draaimolen (30×20) conté op papier

Tekening Reuzenrad

Tekening Reuzenrad (30×20) conté op papier

——————–

In City Hall The Paauw in Wassenaar one can visit an exhibition with the theme “Painting on the spot” starting this Friday.
For this exhibition, I have painted at various locations in Wassenaar, including Duinrell.

I have told before on this blog that before I start painting I make a few sketches and drawings first. Sometimes more elaborate, sometimes very quickly. That depends on the time that I give myself. The first day I started out by walking around Duinrell for about an hour or two, making ​​dozens of quick sketches. This way you get to know a new place quickly and I decided from which position a subject can best be recorded. From the pile, I have chosen these two compositions and after having chosen what to paint, I immediately changed to paint.

10629306_706558106091588_1531477730132331341_o

Gratis les in schilderen met olieverf op locatie

Vanaf 26 september is er in het Raadhuis de Paauw in Wassenaar een expositie waar ik aan deelneem.

In het kader van de expositie zal ik zaterdag de 27e een gratis schilderles geven op het terrein van het Raadhuis. Het parkeren is er gratis en het is makkelijk bereikbaar. Mijn plan is om ook zelf een schilderij van het landgoed te schilderen.
Ik wil 10:30 beginnen. Degenen die ook komen schilderen zal ik, indien gewenst, aanwijzingen geven. Wel zelf voor materiaal zorgen. Aanmelden is niet beslist noodzakelijk maar wel handig. Een mailtje naar mijn adres is voldoende: hans apenstaartje hansversfelt.nl

2014 Uitnodiging Opening Sur le Motif (26 sept)-2

Het strand van Wassenaar

Op een zonnige dag wordt het strand door de windschermen, parasols en andere spullen een ritmische chaos van primaire kleuren. Ik heb gemerkt dat ik mede door het schilderen aan het strand de primaire kleuren makkelijker uit mijn tube knijp en in mijn schilderij verwerk. Ook op dagen wanneer en op plekken waar het onderwerp minder kleurrijk is.
Deze drie schilderijen heb ik in september aan het strand van Wassenaar geschilderd.
Op de foto sta ik te schilderen aan het strand in Frankrijk, een paar weken eerder.

Terras aan zee

Terras aan zee (50×35) olieverf op paneel

Strand Wassenaar met zonneschermen
Strand op zonnige dag (35×25) olieverf op paneel

Strand van Wassenaar op zomerse dag

Strand van Wassenaar (40×25) olieverf op paneel

———————

On a sunny day the beach turns into a rhythmic chaos of primary colors by the windbreaks, umbrellas and other stuff. I noticed that in part by painting on the beach I squeeze the primary colors more easily from my paint tube and process it in my painting. Even on days when and in places where the subject is less colorful.
These three paintings I painted on the beach of Wassenaar in September.
In the picture I’m painting on the beach in France, a few weeks earlier.

Hans Versfelt

Expositie Atelier Rob Houdijk

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de expositie in Atelier Rob Houdijk, Sint Pancras, op zondag 14 september om 16.00 uur. Met werk van Hans Versfelt, Corry Kooy, Rob Houdijk, Menno Veenendaal en Romee Kanis.

Schrijvend meisje aan tafel

uitnodiging

Huizen aan Normandische kust

Kippen, water en wolken

Komende winter ben ik van plan een paar grote strandgezichten met badgasten te maken op mijn atelier. Daarom heb ik de afgelopen maanden veel op het strand geschilderd. Als ik op mijn atelier een schilderij maak doe ik dat naar aanleiding van ter plekke geschilderd werk en wil ik de vormen en kleuren van de plek volledig in mijn vingers krijgen.
Bij de twee schilderijen van de zee spelen de badgasten geen of een kleine rol en heb ik me geconcentreerd op lucht en water. Net zoals bij het riviergezicht wat ik een paar dagen geleden heb gemaakt aan het Hollands Diep.

De tekeningen heb ik tijdens de vakantie gemaakt. We zaten vlak naast een schuur met kippen en konijnen.

water en wolken

Rivier met vogel (35×25) olieverf op doek

zee bij hoog water

Strand bij hoogwater (45×35) olieverf op paneel

strand met wolken

Strand met wolken (45×30) olieverf op paneel

meisjes bij de kippen

Bij de kippen, conté op papier (42×30)

kippen voeren

Kippen voeren, conté op papier (42×30)

kippenhok

Kippenhok, conté op papier (35×25)

———————-

This winter I plan to make a few large beach scenes with bathers in my studio. That’s why I painted on the beach a lot in recent months. If I make a painting in my studio I do this in response to the work I have painted on the spot and I like to completely understand the shapes and colors of the place.
In the two paintings of the sea the bathers play little or no role and I have concentrated on air and water. Just like the river face I made ​​at the Hollands Diep a few days ago.

The drawings I made during the holidays. We stayed right next to a barn with chickens and rabbits.

Personen in een ruimte

Ik maak thuis veel tekeningen van mijn gezin. Soms vind ik een tekening geschikt en maak ik later een schilderij van het tafereel. De omstandigheden moeten dan min of meer hetzelfde zijn. Dat kan weken later zijn. Dat is het voordeel van je eigen omgeving. Je weet van veel situaties dat ze zich herhalen. Mijn jongste dochter zit vaak zo bij het poppenhuis met Playmobil te spelen.
Bij het schilderij van de burgemeester was mijn voorbereiding anders. Ik ben meteen na een paar minimale schetsen met het schilderij begonnen.

burgemeester aan tafel

Burgermeester van Wassenaar aan tafel (45×35) olieverf op paneel

kind met playmobil

Meisje bij poppenhuis (35×25) olieverf op paneel

bordspel

Bordspel (35×25) conté op papier

tekening schrijvende vrouw

Schrijvende vrouw, conté op papier

playmobil

Meisje bij poppenhuis, conté op papier

———————

At home I make a lot of drawings of my family. Sometimes I think a drawing is suitable and I will make a painting of the scene later. The circumstances have to be more or less the same. This may be weeks later. That’s the advantage of your own environment. You know of many situations that they repeat themselves. My youngest daughter often plays like this with Playmobil at the dollhouse.
When painting the mayor my preparations were different. I started with the painting right after a few minimal sketches.

Noord Frans strand

Drie schilderijen die ik afgelopen weken aan de Noord-Franse kust heb geschilderd aan het strand bij Wissant.
Onze nieuwe blauwe parasol leverde een krachtig kleurvlak op.

strand met zon

Strand met zon (40×25) olieverf op paneel

vrouw onder parasol

Vrouw onder parasol (35×25) olieverf op paneel

zee met zon

Zee met zon (40×25) olieverf op paneel

————————

Three paintings I made during the last two weeks on the shores of Northern France, at the beach of Wissant.
Our new blue parasol produced a powerful color patch.

Meisjes voor de computer, koeien en Raadhuis de Paauw

Soms is er weinig verwantschap tussen mijn schilderonderwerpen. Bij deze vier eigenlijk vooral dat ik ze in dezelfde week heb gemaakt.

Twee meisjes voor de computer

Meisjes voor de computer (35×30) olie op doek

Raadhuis Wassenaar in middagzon

Raadhuis de Paauw in middagzon (42×26) olie op doek

Raadhuis Wassenaar in avondzon

Raadhuis de Paauw in avondzon (42×26) olie op doek

Twee kijkende koeien

Twee kijkende koeien (32×22) conté op papier

——————

Sometimes my subjects have little in common. With these four it’s only that I have painted them in the same week.

Tekenen

Er zijn periodes dat ik het lastig vind te kiezen wat te schilderen en hoe iets vast te leggen. Twijfel kan remmend zijn. Ik laat mijn olieverf dan meer aan de kant staan en val terug op conté. Als ik het weer met dit medium zie, zie ik het ook weer met verf. Het is vakantie en de kinderen zijn thuis.

Tekening Tekenend meisje

Tekening Tekenend meisje Conté op papier

tekening ontbijt

Tekening Ontbijt Conté op papier

tuin met kinderen bij zandbak

Tuin met kinderen bij zandbak (35×25 cm) olieverf op paneel

tekening tuin zandbak

Tekening Tuin zandbak Conté op papier

Tekening Pootje baden

Tekening Pootje baden Conté op papier

Tekening Vijg

Tekening Vijg Conté op papier

Tekening Meisje

Tekening Meisje Conté op papier

Tekening Zandbak

Tekening Zandbak Conté op papier

————————

There are times that I find it difficult to chose what to paint and how. Doubt can be restricting. I set my oil paint aside and revert to Conté. If I see it in this medium again, I see it again in paint. It is the holidays and the children are home.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 147 andere volgers

%d bloggers like this: