Skip to content

Tuin met boom

 

lezend meisje op het gras

Lezend meisje op het gras (50×35) olie op doek

vrouw en kind onder boom

Vrouw en kind onder boom (35×25) olie op doek

 

Tijdens onze zomervakantie heb ik twee schilderijen in de achtertuin van het vakantiehuisje gemaakt.

____________________

During our summer vacation I made two paintings in the back garden of the cottage.

p1040913

 

Amstel in avondlicht

Amstel in avondzon

Amstel in avondzon (45×32) olie verf op doek

Brug over de Amstel in tegenlicht

Brug over de Amstel in tegenlicht (35×30) olie op doek

In beide schilderijen hierboven heb ik het avondlicht proberen te vangen. Toch was de aanpak anders.

Met de bovenste van de twee was ik vroeg in de middag begonnen. Het licht was toen nog heel anders. Het was in de eerste instantie niet mijn plan om het avondlicht vast te leggen.

Gedurende de dag heb ik het licht steeds meer aangepast. Want de kleuren van mijn onderwerp werden steeds mooier. In het begin stond de zon hoog en werden de bootjes op de voorgrond helder verlicht. Maar later viel er minder licht op en heb ik de lichte toetsen weggeschilderd. Het licht van de dalende zon die op het Amstelhotel viel werd steeds helderder en ik heb dit er in geschilderd.

Het onderste schilderij heb ik heel snel geschilderd. Het was nu mijn vooropgezette plan om het felle tegenlicht met de reflectie op het water vast te leggen. Maar omdat dit niet lang duurt moest ik me haasten. Bij een schilderij wat ik zo snel maak zijn de details ondergeschikt aan het lichteffect.

14324506_1432655126749957_4792045599899450160_o

In both pictures above, I tried to catch the evening light. Nevertheless, the approach was different.

The upper of the two I had started early in the afternoon. The light was still quite different. At first it was not my intention to capture the evening light.

During the day I adapted the light more and more. Because the colors of my subject became more and more beautiful. In the beginning, the sun was high and the boats were bright in the foreground. But later there were fewer lights and I painted over the touches of light. The light of the declining sun on the Amstel Hotel became clearer and I painted it in.

The bottom picture I painted very quickly. It was now my preconceived plan to capture the bright backlighting with the reflection on the water. But since this moment does not last long I had to hurry. In a painting that I make so quickly the details are subordinate to the light effect.

Kampen

Twee schilderijen die ik eind september aan de IJssel heb geschilderd.

Het was een ongewone locatie om een stad te schilderen. Meestal is het zo dicht bij de huizen druk. Maar nu waren er geen nieuwsgierige passanten die langs kwamen, maar wel een grazende kudde die af en toe voorbij trok.

 

16-178-kampenintegenlicht

Kampen in tegenlicht (48×26) olieverf op doek

kampen in tegenlicht met kudde

Kampen in tegenlicht met kudde (45×26 cm) olieverf op doek

—————————–

Two paintings I made late september along the IJssel.

It was not a regular location to paint a city. Usually so close to the houses it is crowded. But now there were no curious people who passed by, just a grazing herd that passed once in a while.

 

Ginnekenmarkt

Kort geleden heb ik dit terras op de Ginnekenmarkt in Breda geschilderd. Eén dag was te kort om het schilderij af te maken. Daarom ben ik de volgende dag terug gekomen om het schilderij te voltooien. Halverwege de dag was ik klaar en ben ik gaan kijken op het kerkhof aan de Ginnekenmarkt. Ik heb daar de late middagzon die op de graven en begroeiing scheen in een schilderij kunnen vangen.

 

Ginneken markt

Ginnekenmarkt (45×30) olie op doek

tekening grafGraf tussen de bomen (40×30) conté op papier

16-168-kerkhofinmiddagzon

Kerkhof in late middagzon (40×25) olie op paneel

———————————

A while ago I painted this terrace at the Ginnekenmarkt in Breda. One day was too short to finish the painting. That’s why I came back the next day to complete the work. Half way through the day I was done and I took a look on the grave yard at the Ginnekenmarkt. I captured the late sunlight that was shining on the graves and shrubs in a painting.

Ambleteuse

Twee schilderijen die ik eind augustus in Ambleteuse heb gemaakt onder contrastrijke omstandigheden.

Het bovenste schilderij heb ik aan de zuidkant van de stad gemaakt, aan het einde van de dag bij laag water.

Bij het onderste van de twee stond ik aan de noordzijde van de stad te schilderen. Ik was vroeger op de dag begonnen en de zee stond hoog.

kustplaats in avond zon

Kustplaats in avondlicht (45×30) olie op doek

 

Kustplaats in tegenlicht

Kustplaats in tegenlicht (43×30) olie op doek

tekening Franse kust

Conté op papier (40×30)

 

Two paintings I made at the end of august in Ambleteuse, with many contrasts between the two.

The top painting I made at the south side of the village, at the end of the day with low tide.

The lower painting I was painting at the north side of town. I started earlier on the day and the tide was high.

Straten naar de zee

Op de dagen dat ik deze schilderijen heb gemaakt scheen de zon erg fel. Ik had gezocht naar een standpunt wat een mooi beeld opleverde maar waar ik ook in de schaduw kon staan terwijl ik aan het schilderen was.

straat naar zee

Straat naar zee (46 x 40 cm) olie op doek

straat naar zee

Straat naar zee met auto’s (45×30) olie op doek

tekeningambleteuse

Tekening strand (40×30 cm) conté op papier

On the days that I made these paintings the sun shone very bright. I looked for a position to paint which give a nice picture but where I also could stand in the shade.

Kinderen

Twee tekeningen en een schilderij die ik recent van mijn kinderen heb gemaakt.

___________________

Two drawings and a painting that I made recently of my children.

 

portret meisje

 

portret meisje (40×40) olieverf op doek

tekening lezend meisje

Tekening (40×30) conté op papier

tekening jongen met telefoon

Tekening (40×30) conté op papier

Strand en duinen

Het strand zelf is een aantrekkelijk onderwerp. Maar ook de paden die leiden naar de zee zijn mooi om te schilderen.

_______________

The beach itself is an attractive subject. But the paths that lead to the sea are beautiful to paint too.

Vlag in de duinen

Vlag in de duinen (35×30) olieverf op doek

Strand van Wassenaar

Strand van Wassenaar (45×30) olieverf  op doek

Ganzen bij brug

Meestal  gaan ganzen ergens anders naar toe als ik mijn ezel neerzet, maar deze ganzen bleven rond zwemmen. De tekening heb ik op dezelfde locatie gemaakt. Een dag eerder.

16-126-ganzenbijbrug

Ganzen bij brug (35×25) olieverf op paneel

tekening

Tekening (40×30) conté op papier


 

Usually geese go somewhere else when I put my easel down, but these geese stayed. I made the drawing at the same location, a day earlier.

Gele bloemen

In de zomer is het landschap van Nederland vaak een zee van groen. Ik ben blij met het heldere geel van sommige bloemen. Zowel als een klein kleur accent in een schilderij en als hoofdonderwerp.

In summer Dutch landscapes are often a sea of green. I am happy with the bright yellow of some flowers. As a small colored accent in a painting as well as the main theme.

wilde bloemen met vlinder.j

Wilde bloemen met vlinder (35×25) olieverf op paneel

drie koeien aan de waterkant

Drie koeien aan de waterkant (40×27)  Olieverf op doek

%d bloggers op de volgende wijze: