Spring naar inhoud

Zwanenstraat

Zwanenstraat (45x30cm) olieverf op doek

In december heb ik dit schilderij in de Zwanenstraat in Groningen geschilderd. Ik heb de levendigheid van de winkelstraat nog net kunnen vastleggen want een paar dagen later was de straat weer leeg door de zoveelste lockdown.

Ik stond daar samen met Joost Doornik te schilderen. Op de foto zie je nog een deel van zijn schilderij.

______________________________

In December I painted this painting in the Zwanenstraat in Groningen. I just managed to capture the vibrancy of the shopping street because a few days later the street was empty again due to the umpteenth lockdown.

I was there painting with Joost Doornik. In the photo you can see part of his painting.

Kraam op de Grote Markt

Oliebollenkraam op de Grote Markt ( 50 x 35 cm) olieverf op doek

Afgelopen december heb ik een serie schilderijen in Groningen gemaakt. Deze was de eerste.

Het lukte me niet om dit schilderij met de oliebollenkraam in een dag te voltooien en ik wilde de volgende dag er aan verder werken. Maar ik moest een paar dagen wachten. De komende twee dagen was het markt en zou mijn beeld worden geblokkeerd door extra marktkramen. Gelukkig voor mij was de volgende zondag het plein weer leeg en kon ik het schilderij voltooien. Een zonnige dag zou roet in het eten hebben gegooid omdat het licht dan totaal anders was geweest maar gelukkig was het weer weer grijs en regenachtig.

___________________________________

Last December I made a series of paintings in Groningen. This one was the first.

I couldn’t finish this painting with the oliebollen stall in one day and I wanted to continue working on it the next day. But I had to wait a few days. For the next two days it was market and my view would be blocked by additional market stalls. Luckily for me, the next Sunday the square was empty again and I was able to finish the painting. A sunny day would have thrown a spanner in the works because the light would have been completely different then, but luckily the weather was gray and rainy again.

Garages

Fordgarage (40×25 cm) olieverf op paneel

Parkeergarage (48×32 cm) olieverf op doek

Een tijdje geleden wilde ik in de binnenstad van Dordrecht gaan schilderen maar ik kon er geen onderwerp vinden dat me inspireerde. Gelukkig vond ik er wel een aan de rand van de stad. Het weerspiegelende daglicht in het glas van de ford garage en het zachte kunstlicht van de lampen binnen vond ik een erg mooi beeld opleveren.

De parkeergarage heb ik in Katwijk geschilderd deze zomer. Na een paar dagen schilderen in de harde wind aan het strand vond ik het heerlijk rustig om in de garage te zitten. Na een dag in de parkeergarage vond ik juist de frisselucht van het strand weer fijn.

———————————–

A while ago I wanted to paint in the city center of Dordrecht, but I couldn’t find a subject that inspired me. Luckily I did find one on the outskirts of town. The reflective daylight in the glass of the ford garage and the soft artificial light from the lamps inside was a very nice image.

I painted the parking garage in Katwijk this summer. After a few days of painting in the strong wind on the beach, I found it wonderfully quiet to sit in the garage. After a day in the parking garage, I really liked the fresh air from the beach again.

Koeien aan de Waal

Koeien aan de Waal (30x25cm) olieverf op paneel

Twee koeien aan de Waal (35x25cm) olieverf op paneel

Koeien bij bosrand (40×28 cm) olieverf op doek

Afgelopen zomer heb ik een aantal schilderijen met koeien geschilderd. De bovenste twee schilderijen heb ik aan de Waal gemaakt. De onderste boven Breda.

____________________________________

Last summer I painted a number of paintings with cows. I made the top two paintings at the Waal. The bottom one above Breda.

Breda met regen

Breda met regen (45×30 cm) olieverf op doek

Vorige week heb ik dit schilderij in Breda geschilderd. Ik stond onder een overkapping zodat ik droog bleef. Zelfs toen het onstuimig regende.

________________________________

Last week I painted this painting in Breda. I stood under a canopy so I stayed dry. Even when it rained heavely.


					

Olieverf schilderijen voor Animatieseries

Sinds vorig jaar september heb ik ongeveer honderd schilderijen gemaakt voor twee animatie series. Undone seizoen 2 en the Sandman. Ze worden gebruikt als de omgeving waar de karakters zich in voortbewegen.

Hierdoor heb ik een stuk minder tijd gehad om eigen werk te maken maar mijn aandeel in deze producties is klaar en vanaf nu ga ik weer voltijds eigen werk maken en regelmatig publiceren op deze blog. De schilderijen van afgelopen jaar kan ik nog niet laten zien omdat de series nog niet zijn uitgekomen.

In het 2018 en 2019 heb ik meegewerkt aan Undone seizoen 1. Deze serie is eind 2019 uitgekomen en die schilderijen kan ik daarom wel publiceren. Voor deze serie heb ik ongeveer 80 werken geschilderd. Ik post hier een kleine selectie.

De schilderijen zijn 120 x 75 en met olieverf op doek schilderd.

Komend jaar komen deze twee series uit op Amazoneprime en Netflix.

___________________________________

Since last September I have made about a hundred paintings for two animation series. Undone season 2 and the Sandman. As a result, I have had a lot less time to make my own work, but my share in these productions is ready and from now on I will again make my own work full-time and regularly publish on this blog.

The series have not yet come out. In 2018 and 2019 I contributed to Undone season 1. This series was released at the end of 2019 and I can therefore publish those paintings. I painted about 80 for this serie, so I’m posting a small selection here.

The paintings are 120 x 75 and painted with oil on canvas.

Next year, these two series will be released on Amazoneprime and Netflix.

Schepen in de haven

Haven aan het Haringvliet (70×35 cm) olieverf op paneel

Deze maand heb ik geschilderd in een haven aan het Haringvliet

Halverwege de dag viel mijn ezel om en belandde het schilderij in het water. Gelukkig was het niet diep en kon ik het schilderij op de bodem zien liggen en ben ik in het water gedoken om het eruit te halen. Omdat het olieverf is kon ik daarna zonder probleem verder schilderen.

____________________________________

This month I painted in a harbor on the Haringvliet.

In the middle of the day my easel fell over and the painting ended up in the water. Luckily it wasn’t deep and I could see the painting on the bottom and dived into the water to get it out. Because it is oil paint, I was able to continue painting without any problem.

Schilderen na de les

Domburg op een warme dag (40x30cm) olieverf op paneel

Domburg in namiddaglicht (40x25cm) olieverf op paneel

Afgelopen maanden heb ik een aantal keren les gegeven op het strand van Domburg.

Soms ga ik zelf schilderen als de les is afgelopen. Het bovenste schilderij was ik begonnen als de middag demo. Demo’s werk ik meestal niet uit tijdens de les maar toen ik zag dat de situatie aan het eind van de middag nog bijna het zelfde was heb ik het schilderij voltooid.

Aan de onderste ben ik aan het eind van de middag begonnen. Omdat het toen nog lang licht was had ik genoeg tijd om het schilderij te voltooien.

____________________________________

In recent months I gave a number of masterclasses on the beach of Domburg.

Sometimes I will paint myself after class is over. The top painting I had started as the afternoon demo. Demo’s are mostly not very detailled. But when I saw that the situation was still almost the same at the end of the afternoon, I completed the painting.

I started on the bottom one at the end of the afternoon. Because it was still light for a long time, I had enough time to complete the painting.

Koeien aan de waterkant

koeien aan de waterkant

Koeien aan de waterkant (35×25 cm) olieverf op paneel

Kort geleden heb ik koeien geschilderd boven Breda.

_________________________________

Recently I painted cows above Breda.

Zoutelande

Strandmetzeilschip

Strand met lezende vrouw en zeilschip (40×30 cm) olieverf op paneel

Strandhuis met oranje zonnescherm ( 43×30 cm) olieverf op doek

Leeg strand (40x20cm) olieverf op paneel

In juli heb ik twee dagen in Zoutelande geschilderd. In de schaduw van een strandhuisje dat ik had geleend.

De eerste dag was het meteen druk op het strand en heb ik het gezin links van mijn strandhuisje geschilderd.

De tweede dag begon bewolkt en rustig. Ik ben de dag begonnen met een snelle impressie van het lege strand. Op een gegeven moment kwam er een vrouw in beeld zitten. Ik ben toen snel met een nieuwe werk begonnen met haar als onderwerp. Het werd daarna wel iets drukker maar ik heb het schilderij rustig gehouden.

______________________________________

In July I painted for two days in Zoutelande. In the shadow of a beach house I had borrowed.

The first day it was immediately busy on the beach and I painted the family to the left of my beach house.

The second day started cloudy and quiet. I started the day with a quick impression of the empty beach. At one point a woman came into view. I quickly started a new work with her as subject. It did get a bit busier after that, but I kept the painting calm.

%d bloggers liken dit: