Skip to content

Groot strandgezicht

In 2014 heb ik extra vaak op het strand geschilderd. Een aantal van de schilderijen die ik ter plaatse heb gemaakt heb ik gebruikt voor een opdracht voor groot strandgezicht met zon, wolken, badgasten en Zandvoort op de achtergrond.
Een werk van dit formaat is lastig om op locatie te schilderen. Als ik een schilderij van een landschap op mijn atelier maak, wil ik wel ter plaatse hebben geschilderd. Zodat ik de plek goed heb leren kennen.

strandgezicht Bloemendaal groot

Strand van Bloemendaal (120×80) olie op doek

In 2014 painted often on the beach. Some of these paintings I have used for an commission of large beach scene with sun, clouds ,people and Zandvoort in the background.
A work of this size is difficult to make on location. When I paint a large landscape in my studio, I need to have painted on the spot. So I got to know the place well.

foto atelier strandgezicht

Tekeningen kat, kind en vogel

Vier tekeningen die ik in januari gemaakt heb.

Four drawings I made in January.

slapende kat op stoel

Slapende kat (35×25) conté op papier

slapende kat

Slapende kat op stoel (35×25) conté op papier

meisje aan tafel

Vogeltje in boom (30×20) conté op papier

meisje aan tafel

Meisje aan tafel (35×25) conté op papier

Schilderen met tijdsdruk

In het laatste weekeinde van januari heb ik op de kunstbeurs in Naarden Vesting geschilderd.
Ik heb die dagen vooral snel moeten schilderen.
Bij het kerk interieur kwam steeds meer bewolking zodat het lichteffect van de zon door de ramen dreigde te verdwijnen.
Het portret van de beurs bezoekster met de baby moest af zijn voor de baby wakker werd en met de olieverfschets van de juwelierstand was ik begonnen niet ver voor het sluiten van de beurs.

Gelukkig vind ik schilderen onder tijdsdruk niet erg.

Portret

Portret (40×32) olie op doek

beurs kerk Naardenvesting met zon

Beurs met zon (43×26) olie op doek

juwelier

Juwelier (35×25) olie op doek

———————-

In the last weekend of january I painted at the Art Fair in Naarden Vesting. I had to paint fast those days.
With the interior of the church there were more and more clouds so the effect of the light through the windows was about to disappear.
The portrait of the visitor with her baby had to be finished before the baby woke up and the oil paint sketch of the jeweler stand I started just before closing time of the art fair.

Luckily I don’t mind painting under pressure.

Koud en Nat

Twee recente winter schilderijen.

fietsen aan de kade na regenbui

Fietsen op de kade na regenbui (35×25) olie op doek

hekopdijkmetsneeuw

hek op dijk met sneeuw (35×25) olie op doek

Two recent winterpaintings

Expositie in Pulchri

Vanaf morgen start een expositie in Pulchri waar ik aan deelneem met zeven schilderijen.
De gegevens staan op de digitale uitnodiging hieronder. Iedereen die geinteresseerd is, is welkom op de opening.

Figuratieven  Hans Versfelt-

uitnodiging Pulchri 2015

tekenen als basis

Tekenen is de basis van schilderen wordt vaak gezegd en ik denk dat dat waar is. Zelfs als een geschilderd onderwerp totaal anders is als het onderwerp op een eerder gemaakte tekening kan de tekening ondersteunend zijn. Het traint goed kijken.
Hieronder drie werken van drie verschillende onderwerpen die ik afgelopen periode heb gemaakt.
Het schilderij van het strand heb ik op mijn atelier gemaakt naar aanleiding van op locatie geschilderd werk wat ik afgelopen zomer heb gemaakt.

tafelblad met spullen

Tekening tafelblad met spullen (35×25) conté op papier

strand met badgasten

Strand met badgasten (70×40) olie op paneel

bos met sneeuw op de bodem

Bos met besneeuwde bodem (30×20) conté op papier

It is often said that drawing is the basic of painting, and I think that’s true. Even if a painted subject is totally different than the subject at an earlier drawing, the drawing can be supportive. It trains observation.
Here are three works from three different subjects that I made last month.
The painting of the beach I’ve made in my studio after paintings I made at location last summer.

Realismebeurs 2015

Van 15 tot en met 18 januari heb ik op de realisme beurs in Amsterdam geschilderd. De passenger terminal waar het plaats vond is een ruimte met veel glas. Het licht van buiten had hierdoor veel invloed. Als dit buitenlicht helder was, was het kunstlicht bijna niet meer zichtbaar. Maar zodra het licht van buiten zwakker werd, kwam het licht van de lampen weer naar voren. Hierdoor hoefde ik mijn standpunt bij de twee lange schilderijen niet te veranderen om een totaal ander beeld te schilderen.

standtablauxoprealismebeurs2015

De stand van Tableau (50×35) olieverf op doek

realisme 2015 overdag

Beurs met zon (50×25) olieverf op paneel

realismebeurs bij kunstlicht

Beurs bij kunstlicht (50×25) olieverf op doek

realismebeurs 2015 met verkoopster

Verkoopster op de beurs (40×32) olieverf op doek

From 15 to 18 January I painted on the realism art fair in Amsterdam. The passenger terminal is a space with lots of glass. The light from outside had much influence. If this outside light was bright, the artificial light was almost invisible. But as soon as the light from outside became weaker, the light of the lamps came forward again.

Bomen met en zonder blad

De kale boom heb ik aan de rand van de Drouwenerzand geschilderd. Een van de meeste stille plekken die ik ken. Het is net of de vegetatie op de heide geluiden absorbeerd.
De boom met de gele bladeren is de laatste van de bladerstudies die ik eind vorig jaar heb gemaakt, De rest van het bos was al kaal en grijs.

Op dit moment ben ik met een groot schilderij bezig op mijn atelier van de Kennemerduinen. Ik schilder dit grote schilderij naar aanleiding van de serie die ik deze zomer ter plaatse heb gemaakt.
Het schilderij van de duinen hieronder was éen van de serie maar ik had deze nog niet geplaatst op mijn blog.

boom met winterlicht

Boom in de winter (50×40) olie op doek

duinen zee en wolken

Duinen zee en wolken (50×40) olie op doek

bos in de herfst

Boom met gele bladeren. (55×30) olie op paneel

The bare tree I painted on the edge of Drouwenerzand. This heath is one of the most quiet places I know. It’s if the vegetation absorbs the sounds.
The tree with yellow leaves is the last of the leave studies I made last year, the rest of the forest was already bald and gray when I made this painting.

At the moment I’m working in my studio on a large painting of the Kennemerdunes. I am making this large painting in response to the series that I made on the spot this summer.
The painting of the dunes below was one of the series but I have not posted this on my blog already.

kinderportretten

Soms schilder ik mijn kinderen met de omgeving erbij. De gelijkenis is dan minder belangrijk omdat het gezicht dan een kleine rol speelt in het totale beeld. Ik besteed dan meer aandacht aan de compositie. Bij deze serie heb ik meer aandacht besteed aan gelijkenis en gezichtsuitdrukking. Maar ook de lichtrichting. Een gezicht is anders in tegenlicht of met licht van meer van voren, zoals bij de jongen.

jongen met grijze trui

Jongen met grijze trui (40×30) olie op doek

meisje met blauwe jas

Meisje met blauwe jas (35×25) olie op doek

meisje achter computer

Meisje achter de computer (50×35) conté op papier

meisje met blonde haren

Meisje met blond haar (40×30) olie op doek

jongen met rode trui

Jongen met rode trui (33×25) olie op doek

Sometimes I paint my kids with the environment. The resemblance is than less important because the face plays a minor role in the whole picture. I pay then more attention to the composition. In this series, I paid more attention to similarities and facial expression. But also the light direction. A face is different with light from behind then from o the front, such as in the portrets of the boy.

Bomen- en bladstudies

Er zijn elementen in de natuur die zo complex en veelzijdig zijn dat ik ze soms intensief wil bestuderen.
Wateroppervlaktes, wolkenluchten en zoals afgelopen maand gebladerte.

Bomenstudies

Bomenstudies

Bomenstudies

Bomenstudies

Bomenstudies

Bomenstudies

Bomenstudies

Bomenstudies

Bomenstudies

Bomenstudies

There are elements in nature which are so complex that I want to study them intensively sometimes. Like watersurfaces, clouds and last months foliage.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 166 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: