Skip to content

Amsterdams terras

Twee schilderijen van Amsterdamse terrassen die ik kort geleden heb gemaakt.
De schilderijen worden nu aangeboden op l’Impression. Een site die een mooie en uiteenlopende keuze aan schilderijen van Amsterdamse stadsgezichten laat zien. Ook de facebookpagina van l’Impression is de moeite van een bezoek waard.

terras aan de Amstel

Terras aan de Amstel (45×30) olie op doek

Terras op de brug

Terras op de brug (38×30) olie op doek

foto amsterdam terras

Two paintings from Amsterdam terraces that I made recently.
The paintings are now offered on l’Impression. A site that shows a beautiful and varied selection of paintings from Amsterdam cityscapes. The facebookpage of l’Impression is also worth a visit.

Sail en Zuidlaardermeer

Drie schilderijen van zeilschepen. De bovenste twee heb ik gemaakt in de hectiek van Sail Amsterdam. Het onderste aan het stuk rustigere Zuidlaardermeer de week ervoor.

Sail 2015

Sail 40×25 olie op paneel

Nemo tijdens sail

Sail 40×25 olie op doek

zeilschepen aan de steiger

Sail 40×25 olie op doek

Three paintings of sailing ships. The top two I made in the hectic of Sail Amsterdam. The lower painting at the much more quiet Zuidlaardermeer the week before.

Schilderen op de camping

Tijdens onze vakantie in Bourgondië heb ik naast het landschap ook op de camping waar we stonden geschilderd. Eén van de eerste dagen heb ik onze tent als onderwerp gekozen. Later in de vakantie heb ik twee dagen aan het meer geschilderd waar de camping Vue du Lac aan lag.
Het meer met zwemmers was een ideaal onderwerp voor warme dagen. Ik stond of zat in de schaduw van de bomen op een paar stappen van de tent.

meer met bomen en zwemmers

Meer met bomen en zwemmers (40×25) olie op doek

tent op warme dag

Tent op warme dag (35×25) olie op doek

zwemmers aan de waterkant

Zwemmers in meer (40×26) olie op doek

schilderen aan het meer

During our holiday in Burgundy, I have painted the landscape but I also painted at the campsite. One of the first days I chose our tent as subject. Later in the holiday I painted two more days at the lake adjacent to Camping Vue du Lac.
The lake with swimmers was an ideal subject for hot days. I stood or sat in the shade of the trees a few steps from the tent.

Bourgondië

Ik houd van de vlakke vergezichten van het Nederlandse landschap. Het hoort bij het deltagebied wat Nederland is. Maar een heuvellandschap biedt ook mogelijkheden. Het is makkelijker om een plek te vinden waar je meer op de elementen in het landschap kijkt. Zodat je meer kan laten zien op een schilderij. In Nederland moet je vaak op een hoog gebouw gaan staan om dit voor elkaar te krijgen. Deze twee werken heb ik ongeveer twee weken geleden in Frankrijk geschilderd.

bourgondisch landschap

Bourgondisch landschap met huis (45×31) olie op doek

montambert met koeien en wolken

Montambert met koeien en wolken (45×35) olie op doek

I love the flatness of the Dutch landscape. It belongs to the delta area which the Netherlands are. But a hilly landscape offers opportunities. It is easier to find a place where you look more at the elements in the landscape. So that you can show more on a painting. In the Netherlands, you often have to stand on a tall building to make this happen. These two works I painted in France about two weeks ago.

Knippen en plakken

knutselende meisjes aan tafel

Knippen en plakken (40×30) olie op doek

Een schilderij wat ik van mijn dochters gemaakt heb terwijl ze aan het knutselen waren.

———————–

A painting I made of my daughters while they were crafting.

foto

Kinderen in de vloedlijn

Drie schilderijen die ik aan het strand van Katwijk heb gemaakt. Als ik mensen aan het strand schilder wil ik het liefste dat het druk is. Mensen en vooral kinderen zijn constant in beweging. Maar bepaalde houdingen of type personen zijn op een druk strand altijd terug te vinden zodat het vaak lukt om een schilderij te voltooien. Ook al is degene die ik voor de opzet heb gebruikt van houding veranderd of vertrokken.

spelende kinderen aan de vloedlijn

Spelende kinderen aan de vloedlijn (35×25) olie op paneel

spelende kinderen op het strand

Spelende kinderen op het strand (40×25) olie op paneel

strand met badgasten

Strand met badgasten (40×25) olie op paneel

——————-

Three paintings that I made on the beach of Katwijk. When I paint people at the beach, I prefer that it is crowded. People and especially children are in constant motion. But on a busy beach certain poses or types of people can always be found so that I often succeed in completing a painting. Even though the person I’ve used initially has changed pose or left.

Westerkerk

Westerkerk op zomerse dag

Westerkerk op een zomerse dag (40×30) olie op paneel

Kort geleden heb ik samen met Louis Visser de Westerkerk in Amsterdam geschilderd. Het was een zonnige dag. Je voelt je op zo’n plek bijna zelf een toeristische attractie en als we voor elke foto die van ons gemaakt werd een euro zouden hebben gekregen waren we in een dag stinkend rijk geworden.

——————-

Recently I painted the Westerkerk in Amsterdam with Louis Visser. It was a sunny day. In a place like this you almost feel like a tourist attraction yourself and if we would have gotten a euro for each photo taken of us we would have became filthy rich in a day.

westerkerk

Strandtenten

Als ik op het strand schilder gebruik ik soms de strandtent als stabiele factor in mijn schilderij. Ik bouw mijn compositie er om heen en reageer op wat er rond de strandtent gebeurt. Toen ik het bovenste schilderij aan het maken was vroegen de twee jongetjes of ik hen wilde schilderen. Dat kwam goed uit want het voorste vlak op het schilderij was nog te leeg en ik heb hen erbij geschilderd.

jongentjes voor strandtent

Jongetjes voor strandtent (40×25) olie op paneel

strand Domburg met badgasten

Strand Domburg met badgasten (40×25) olie op paneel

strand tent in de zon

Strandtent in de zon (35×25) olie op paneel

When I paint on the beach I sometimes use the beach club as a stable factor in my painting. I build my composition around it and I react to what is happening around the beach club. When I was painting the upper of the three paintings the two little boys asked me if I wanted to paint them. That was a good idea because the front area of the painting was still empty and I painted them in there.

Rivier met wolken en koeien

koeien aan de oever van de rivier

Koeien aan de oever van de rivier (40×30) olie op doek

Als ik op een nieuwe plek ga schilderen maak ik soms eerst een paar snellere olieverf schilderijen om verschillende composities en lichtvallen uit te proberen. Vaak blijft de toets bij deze werken wat breder. Aan de bovenste van deze drie schilderijen heb ik langer doorgewerkt. Van het standpunt vanwaar ik de andere twee schilderijen heb gemaakt wil ik ook nog een meer uitgewerkt schilderij maken. Maar ik zal moeten wachten tot volgend jaar. Het riet is snel gegroeid en de verdwijnende rivier in de verte, wat ik een belangrijk element in het beeld vond, is nu niet meer te zien.

rivier met koeien

Rivier met koeien (40×25) olie op paneel

rivier met groen licht

Rivier met groen licht (40×30) olie op paneel

If I go to a new place sometimes I first make a few rapid oil paintings to try out some compositions. Often, the strokes in these paintings remain broader. The upper of these three paintings I worked longer. From the point where I painted the other two paintings, I also want to make a more detailed picture. But I will have to wait until next year. The cane has grown rapidly and the disappearing river in the distance, which I find an important element in the picture, is now no longer visible.

Begroeiing met bloemen

De afgelopen maand heb ik een studie gemaakt van begroeiing. Hoe minder vaste vormen zoals stenen, dieren, mensen of door mensenhanden gevormde objecten hoe lastiger. Nog vaker dan bij andere onderwerpen heb ik bij gebladerte of grassen de vraag, wat schilder ik wel en wat laat ik weg.

gele lisse

Gele lisse (35×25) olie op doek

tekening planten en populieren

Tekening Planten en populieren (42×30) conté op papier

vlier aan bosrand

Vlier aan bosrand (40×25) olie op doek

afvoerpijp tussen riet

Afvoerpijp tussen riet (42×30) conté op papier

margrieten

Margrieten (35×25) olie op doek

duinen in avondlicht

Duinen in avondlicht (35×25) olie op paneel
—————————-

Last month, I made almost a study of vegetation. The less solid forms such as stones, animals, people, or objects formed by human hands, the more difficult. Even more often than with other subjects, during the painting of foliage and grasses I have the question; what do I paint and what do I leave out.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 180 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: