Skip to content

Kinderen in de vloedlijn

Drie schilderijen die ik aan het strand van Katwijk heb gemaakt. Als ik mensen aan het strand schilder wil ik het liefste dat het druk is. Mensen en vooral kinderen zijn constant in beweging. Maar bepaalde houdingen of type personen zijn op een druk strand altijd terug te vinden zodat het vaak lukt om een schilderij te voltooien. Ook al is degene die ik voor de opzet heb gebruikt van houding veranderd of vertrokken.

spelende kinderen aan de vloedlijn

Spelende kinderen aan de vloedlijn (35×25) olie op paneel

spelende kinderen op het strand

Spelende kinderen op het strand (40×25) olie op paneel

strand met badgasten

Strand met badgasten (40×25) olie op paneel

——————-

Three paintings that I made on the beach of Katwijk. When I paint people at the beach, I prefer that it is crowded. People and especially children are in constant motion. But on a busy beach certain poses or types of people can always be found so that I often succeed in completing a painting. Even though the person I’ve used initially has changed pose or left.

Westerkerk

Westerkerk op zomerse dag

Westerkerk op een zomerse dag (40×30) olie op paneel

Kort geleden heb ik samen met Louis Visser de Westerkerk in Amsterdam geschilderd. Het was een zonnige dag. Je voelt je op zo’n plek bijna zelf een toeristische attractie en als we voor elke foto die van ons gemaakt werd een euro zouden hebben gekregen waren we in een dag stinkend rijk geworden.

——————-

Recently I painted the Westerkerk in Amsterdam with Louis Visser. It was a sunny day. In a place like this you almost feel like a tourist attraction yourself and if we would have gotten a euro for each photo taken of us we would have became filthy rich in a day.

westerkerk

Strandtenten

Als ik op het strand schilder gebruik ik soms de strandtent als stabiele factor in mijn schilderij. Ik bouw mijn compositie er om heen en reageer op wat er rond de strandtent gebeurt. Toen ik het bovenste schilderij aan het maken was vroegen de twee jongetjes of ik hen wilde schilderen. Dat kwam goed uit want het voorste vlak op het schilderij was nog te leeg en ik heb hen erbij geschilderd.

jongentjes voor strandtent

Jongetjes voor strandtent (40×25) olie op paneel

strand Domburg met badgasten

Strand Domburg met badgasten (40×25) olie op paneel

strand tent in de zon

Strandtent in de zon (35×25) olie op paneel

When I paint on the beach I sometimes use the beach club as a stable factor in my painting. I build my composition around it and I react to what is happening around the beach club. When I was painting the upper of the three paintings the two little boys asked me if I wanted to paint them. That was a good idea because the front area of the painting was still empty and I painted them in there.

Rivier met wolken en koeien

koeien aan de oever van de rivier

Koeien aan de oever van de rivier (40×30) olie op doek

Als ik op een nieuwe plek ga schilderen maak ik soms eerst een paar snellere olieverf schilderijen om verschillende composities en lichtvallen uit te proberen. Vaak blijft de toets bij deze werken wat breder. Aan de bovenste van deze drie schilderijen heb ik langer doorgewerkt. Van het standpunt vanwaar ik de andere twee schilderijen heb gemaakt wil ik ook nog een meer uitgewerkt schilderij maken. Maar ik zal moeten wachten tot volgend jaar. Het riet is snel gegroeid en de verdwijnende rivier in de verte, wat ik een belangrijk element in het beeld vond, is nu niet meer te zien.

rivier met koeien

Rivier met koeien (40×25) olie op paneel

rivier met groen licht

Rivier met groen licht (40×30) olie op paneel

If I go to a new place sometimes I first make a few rapid oil paintings to try out some compositions. Often, the strokes in these paintings remain broader. The upper of these three paintings I worked longer. From the point where I painted the other two paintings, I also want to make a more detailed picture. But I will have to wait until next year. The cane has grown rapidly and the disappearing river in the distance, which I find an important element in the picture, is now no longer visible.

Begroeiing met bloemen

De afgelopen maand heb ik een studie gemaakt van begroeiing. Hoe minder vaste vormen zoals stenen, dieren, mensen of door mensenhanden gevormde objecten hoe lastiger. Nog vaker dan bij andere onderwerpen heb ik bij gebladerte of grassen de vraag, wat schilder ik wel en wat laat ik weg.

gele lisse

Gele lisse (35×25) olie op doek

tekening planten en populieren

Tekening Planten en populieren (42×30) conté op papier

vlier aan bosrand

Vlier aan bosrand (40×25) olie op doek

afvoerpijp tussen riet

Afvoerpijp tussen riet (42×30) conté op papier

margrieten

Margrieten (35×25) olie op doek

duinen in avondlicht

Duinen in avondlicht (35×25) olie op paneel
—————————-

Last month, I made almost a study of vegetation. The less solid forms such as stones, animals, people, or objects formed by human hands, the more difficult. Even more often than with other subjects, during the painting of foliage and grasses I have the question; what do I paint and what do I leave out.

Paden naar zee

Paden en wegen geven de richting aan en leiden je het schilderij in. Maar het idee dat het pad naar de zee loopt geeft toch een heel ander gevoel aan deze paden dan die in het binnenland. De weg loopt dood en een oneindige watervlakte volgt. Alle drie de schilderijen heb ik aan de noordkant van Domburg geschilderd.

huis aan zee met avondlicht

Huis aan zee met avondlicht (40×25) olie op doek

strandopgang bij Domburg

Strandopgang bij Domburg (40×25) olie op doek

trap naar zee

Trap naar zee (35×25) olie op doek

————-

Paths and roads indicate the direction and lead you into the painting. But the idea that the path is running to the sea still gives a very different feel to these paths than those inland. The road is a dead end and an endless expanse of water lies ahead. All three paintings I painted on the north side of Domburg.

Pier in zee

Vorige week heb ik een aantal dagen in Domburg geschilderd. Als je daar op het strand schildert kan je bijna niet om de pieren heen. De iets te harde wind leverde wel mooie schuimkoppen op.

pier in zee met wolken

Pier in zee met wolken (35×25) olie op doek

pier in zee

Pier in zee (35×25) olie op doek

———————

Last week I painted several days in Domburg. When you paint there on the beach you can hardly get around the piers. The wind that was a bit too hard did yield some nice whitecaps.

Reflecties in de schaduw

Een van de dingen die de impressionisten hebben ontwikkeld is het bewustzijn dat schaduwpartijen erg kleurrijk kunnen zijn. Dit komt vooral door de reflecties die worden uitgestraald door de delen waar de zon op valt. Daarom zijn deze effecten vooral zichtbaar als de zon helder schijnt.
Ik denk dat dit een van de redenen is waarom ze regelmatig naar het zuiden trokken om te gaan schilderen.

lezend meisje

Lezend meisje (45×32) olie op doek

lezende jongen in de schaduw

Lezende jongen in de schaduw (40×33) olie op doek

twee kinderen op de bank

Twee kinderen op de bank (40×30) conté op papier

One of the things that the Impressionists have developed is the awareness that shadows can be very colorful. This is mainly due to the reflections emitted by the parts that are touched by the sun light. Therefore, these effects are particularly noticeable when the sun is shining brightly.
I think this is one of the reasons why they regularly travelled to the south to paint.

P1130202

Rivieroever

Hoe alledaagser en leger het landschap hoe moeilijker ik het vind om er een sterk schilderij van te maken. Een boot, bouwsel of dier op of aan het water geeft mij houvast als schilder en de aandacht van de kijker gaat er naar uit. En in het overdadige groen van de natuur in dit jaargetijde zijn de rode tinten soms moeilijk te ontdekken. Terwijl ze wel belangrijk zijn voor het contrast. Bij deze serie snelle olieverfschetsen heb ik bewust gekozen voor alleen begroeiing en water.

boom aan de oever

Boom aan de oever van de rivier (40×20) olie op paneel

rietpol

Rietpol (30×20) olie op paneel

bomen aan de waterkant

Bomen aan de oever van de rivier (40×25) olie op paneel

The more ordinary the landscape the harder I find it to make a strong painting of it. A boat, a building or animal on or by the water gives me grip as a painter and the attention of the viewer goes towards these objects. And in the lush green of nature in this season are the red tones difficult to detect. While they are important for contrast. In this series of quick oil sketches I deliberately chose only vegetation and water.

Twee snelle werken

Ik wissel graag af tussen heel snel schilderen en iets meer uitwerken. De ene manier van werken versterkt de andere. En soms heb je gewoon weinig tijd voor een schilderij.
De kat moest er op staan voordat hij ging verliggen en ik had mijn dochter beloofd dat ik haar snel zou schilderen zodat ze niet uren zo moest blijven liggen.

lezend meisje met kat

Lezend meisje met kat (45×35) olie op doek

slapende kat

Slapende kat (35×25) olie op paneel

I like to alternate between painting very quickly and giving myself more time for detailing. Both ways of working complement each other. And sometimes there is no choice because I just have not much time for a painting.
The painting of the cat had to be finished before he moved and I had promised my daughter that I would paint quickly so she wouldn’t have to remain in this position for hours.

Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 176 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: