Spring naar inhoud

Koolzaad

Koolzaad

Koolzaad aan de waterkant (40x26cm) olieverf op paneel

In april heb ik koolzaad geschilderd. Het was me de afgelopen jaren niet opgevallen dat er zo veel koolzaad groeit in Nederland of er stond dit jaar extra veel koolzaad in bloei. Ik zag het overal.

Toen ik had besloten om deze koolzaad plant te schilderen heb ik voor dit standpunt gekozen omdat het lichte geel van de bloemen zo mooi uit kwam tegen de donkere kleur van het water.

De tekening heb ik kortgeleden gemaakt.

Stronk

Stronk (42x30cm) olieverf op papier

In April I painted rapeseed. I had not noticed in recent years that there grew so much rapeseed in the Netherlands or there was an extra amount of rapeseed this year. I saw it everywhere.

When I decided to paint this rapeseed plant I chose this position because the light yellow of the flowers stood out so beautifully against the dark color of the water.

I made the drawing recently.

 

Doctor van Campenstraat

20-DoctorvanCampenstraat

Doctor van Campenstraat (45×35) olieverf op doek

Dit schilderij van de Doctor van Campenstraat in Breda heb ik in april in opdracht geschilderd. De situatie was ideaal. Twee dagen stabiel zonnig weer. De auto’s bleven op hun plek staan en de bewoners hadden de auto’s die in beeld stonden weggehaald. En ik stond in de schaduw en uit de wind.


 

I made this painting of the Doctor van Campenstraat in Breda in April. The situation was ideal. Two days of stable sunny weather. The cars remained in place and the residents had removed the cars that were in the way. And I stood in the shade and out of the wind.

fotostraat

Leidseplein met regen

Leidespleinmetregen

Leidseplein met regen (110×90) olieverf op doek

In maart heb ik dit schilderij van het Leidseplein met regen op mijn atelier gemaakt.

De grotere werken die ik op mijn atelier maak schilder ik ook alla-prima. Net zoals de schilderijen die ik op locatie maak. Maar omdat mijn atelierschilderijen meestal een stuk groter zijn maak ik deze schilderijen in twee fases. Eerst maak ik een onderschildering. Meestal doe ik daar een of twee dagen over. Ik let erop dat de contrasten er al goed inzitten en de vorm duidelijk is maar zonder detaillering. Als de onderschildering goed is gedroogd voltooi ik het schilderij in één sessie. De tijdsdruk die ik voel omdat ik klaar wil zijn voor de verf droog is, zorgt ervoor dat ik snel intuïtief werk, net als op locatie. Maar daar zijn de veranderende omstandigheden de drijfveer om snel te schilderen en op mijn atelier de drogende olieverf.

________________________________

In March I made this painting of the Leidseplein with rain in my studio.

I also paint the larger works I make in my studio alla-prima. Just like the paintings I make on location. But because my studio paintings are usually a lot bigger, I make these paintings in two phases. First I make an underpainting. I usually take one or two days to do that. I make sure that the contrasts are already in place and the shape is clear but without detailing. If the underpainting has dried properly, I complete the painting in one session. The time pressure that I feel because I want to be ready before the paint has dried ensures that I work quickly and intuitively , just like when I paint on location. But there the changing circumstances are the motivation to paint quickly.

 

Portret meisje

20-PortretCKlamboe

Portret meisje (45×35) olieverf op doek.

In april heb ik dit schilderij van mijn jongste dochter gemaakt. Het was krap om te schilderen in de deur opening, maar het ging nog net.

__________________________

In April I made this painting of my youngest daughter. It was tight to paint in the doorway, but it just fit.

schilderijC

Stadsmuseum Harderwijk

 

Koeien, water en woken

Koeien, water en wolken (120×90 cm) olieverf op doek

Dit schilderij, dat ik kort geleden op mijn atelier heb gemaakt, is nu te zien bij een groepstentoonstelling in het stadsmuseum van Harderwijk waar ik aan deelneem. Er zullen naast veel werken van andere schilders ook nog drie andere werken van mij hangen.

De expositie duurt nog t/m 30 augustus van dit jaar en als het museum weer open gaat is iedereen welkom om een bezoek aan het museum te brengen.

____________________________________

This painting that I recently made in my studio is now at a group exhibition in which I participate in the city museum of Harderwijk. In addition to a lot of work by other painters, there will also be three other works from my hand.

The exhibition lasts until August 30 this year and when the museum opens again everyone is welcome to visit the museum.

Narcissen

Narcissen tussen dode takken (40x25cm) olieverf op paneel

Kort geleden heb ik narcissen tussen dode takken geschilderd. Ik vond de verbleekte takken en het frisse geel van de bloemen een mooi contrast opleveren.

________________

Recently I painted daffodils between dead branches. I found the pale branches and the fresh yellow of the flowers provide a nice contrast.

Frederik Hendrik plein

 

Frederik Hendrik plein (100x80cm) olieverf op doek

 

Kort geleden heb ik op mijn atelier dit schilderij van het Frederik Hendrik plein in Den Haag gemaakt.

______________

Recently I made this painting of the Frederik Hendrikplein in The Hague in my studio.

Schilderlessen

Komend half jaar ga ik verschillende schilderlessen en plein-air geven. In Domburg en in Drempt bij Arnhem. De workshops in Domburg zijn meerdaags. In Drempt zijn het workshops van een dag.

Als je geïnteresseerd bent en meer informatie wilt kan je dat op deze twee sites vinden.

Inschrijven kan ook via deze sites.

https://www.hetzeeuwselicht.nl/kunstschilders/

http://www.atelierdewittehemel.nl/dagcursus.htm

Ter illustratie hier een linkje naar een filmpje van een cursus die ik kort geleden heb gegeven.

 

 

Met scherm op de bank

Afgelopen week heb ik een aantal tekening en een schilderij gemaakt van mijn kinderen terwijl ze met hun telefoon op de bank zaten.

_____________________________

Last week I made some drawings and a painting of my children while they were sitting on the couch with their phones.

 

20-jongenopbank

Jongen op de bank (40x30cm) olieverf op paneel

20-02-tekening

Conté op papier (40x30cm)

20-01-tekening

Conté op papier (40x30cm)

Zonsondergang boven Ameide

Deze maand heb ik een paar dagen geschilderd bij Ameide aan de Lek. Ik heb er snelle wolken studies gemaakt. Vooral de zonsondergangen moest ik erg snel maken. De kleuren en de structuren in de lucht veranderden razendsnel. Meer dan een half uur de tijd heb je niet om een zonsondergang te schilderen.

20-Ameidezonsondergang1

Zonsondergang boven Ameide (60x20cm) olieverf op paneel

20-ZonsondergangAmeide2

Zonsondergang boven Ameide (35×30 cm)  olieverf op paneel

This month I painted for a few days at Ameide at de Lek. I did quick cloudstudies there. I especially had to make the sunsets very quickly. The colors and structures in the sky changed at lightning speed. You don’t have more than half an hour to paint a sunset.

fotoAmeide

%d bloggers liken dit: