Skip to content

Ambleteuse

Dit schilderij van Ambleteuse heb ik kort geleden op mijn atelier geschilderd naar aanleiding van een serie schilderijen op kleiner formaat die ik eind augustus ter plaatse heb gemaakt.

Ambleteuse in de avond

Ambleteuse ( 90×60 cm) olieverf op doek

This painting of Ambleteuse I recently painted in my studio following a series of paintings on a smaller scale that I’ve made late August on the beach.

Exposities

plein-air-uitnodiging-mail

Twee exposities waar werk van mij te zien zijn in december en januari. U kunt de exacte periode en het adres en de plaats op de uitnodiging vinden of op de site van de galerie. Een link naar de sites vindt u hieronder. U bent van harte welkom om een bezoek aan de exposities te brengen.

http://peterterbraak.nl/site/

http://www.galerieannee.nl/

uitnodiging galerie annee 2016

Two exhibitions in December and January with my work. You can find the exact period and the address and place on the invitation or on the website of the gallery. You are welcome to visit the exhibitions.

Duif in de tuin

Een tijdje geleden is er een zwaar vermoeide duif zonder ring in onze tuin terecht gekomen. Hij heeft die nacht binnen in een kooitje uitgerust. De volgende dag was hij weer op krachten gekomen maar sindsdien verblijft hij in onze tuin. En heb ik er een mooi model bij.

Door de duif kreeg ik het idee om weer eens meeuwen te gaan schilderen in de haven. Maar daarvoor is het nog niet koud genoeg. Ze zijn nog te bewegelijk en blijven niet zitten. Om een tekening te maken had ik wel genoeg tijd.

16-11-tekeningduif2

Conté op papier (50×35)

16-11-tekeningduif3

Conté op papier (50×35)

16-11-tekeningduiven1

Conté op papier (50×35)

tekening meeuw op meerpaal

Conté op papier (35×25)

 

A while ago a fatigued dove without ring landed in our garden. That night it rested in a cage indoors. The next day it regained its strenght but since then it stays in our garden. And I gained a pretty model.

Because of the dove I got the idea to paint seagulls in the harbor again. But for that it is not cold enough yet. They are too active and will not sit still. But to create a drawing I did have enough time.

De Dam

Twee schilderijen die ik in Amsterdam op de Dam heb geschilderd in oktober.

Het onderste schilderij is nu te zien op de PAN in Amsterdam bij Kunstzalen Vecht.

___________

Two paintings I made in Amsterdam on the Dam in October .

16-189-dedam

De Dam (45×35) olieverf op doek

16-190-dammetzon

Dam met zon (40×35) olieverf op doek

Noorderhaven in de herfst

16-201-noorderhavenindeherfstmetzon

Noorderhaven in de herfst (47×32) olieverf op doek

 

16-202-groningenherfsttegenlicht

Groningen in de herfst in tegenlicht (40×30) olieverf op doek

De Noorderhaven in Groningen is een schilderachtige plek. Maar met de heldere herfstzon en de gele bladeren van de bomen aan de kade werd het nog mooier.

_________________

The Noorderhaven Groningen is a picturesque place. But with the bright autumn sun and yellow leaves from the trees on the quay it was even better.

 

stad-25-okt-hans

 

 

 

Grijze luchten

Kampen in schemerlicht

Kampen in de schemering (55×25) olieverf op doek

Ik vind het belangrijk om ook op grijze dagen buiten te gaan schilderen. Eigenlijk begrijp je de invloed van de zon op het landschap pas goed als je het landschap ook op dagen heb geschilderd als de zon afwezig is.  Het is met een grijze hemel wel moeilijker om contrasten in het landschap te vinden. Behalve als er kunstlicht aangaat.

Toen ik het schilderij van Kampen aan het maken was had ik besloten om door te schilderen tot het donker werd. Hoe meer het begon te schemeren, hoe helderder het kunstlicht werd.

Maar wat ik niet wist van te voren dat er verschillende kuddes ganzen tegen de avond het land op kwamen om te grazen. De ganzen waren welkome accenten in het groene vlak op de voorgrond.

 

landschap met kerk en gemaal

Terheijden op grijze dag (35×25) olieverf op paneel


 

I think it’s important to paint outside on gray days as well. You will actually understand the influence of the sun on the landscape only really good if you painted the landscape on days when the sun is absent. With a gray sky it is more difficult to find contrasts in the landscape. Unless there is artificial lighting.

When I was making the picture of Kampen I decided to paint until the dark. The more it began to get dark, the brighter the artificial light was.

But what I did not know in advance was that in the evening there were several herds of geese that came on land to graze. The geese were welcome touches in the green area in the foreground.

Tuin met boom

 

lezend meisje op het gras

Lezend meisje op het gras (50×35) olie op doek

vrouw en kind onder boom

Vrouw en kind onder boom (35×25) olie op doek

 

Tijdens onze zomervakantie heb ik twee schilderijen in de achtertuin van het vakantiehuisje gemaakt.

____________________

During our summer vacation I made two paintings in the back garden of the cottage.

p1040913

 

Amstel in avondlicht

Amstel in avondzon

Amstel in avondzon (45×32) olie verf op doek

Brug over de Amstel in tegenlicht

Brug over de Amstel in tegenlicht (35×30) olie op doek

In beide schilderijen hierboven heb ik het avondlicht proberen te vangen. Toch was de aanpak anders.

Met de bovenste van de twee was ik vroeg in de middag begonnen. Het licht was toen nog heel anders. Het was in de eerste instantie niet mijn plan om het avondlicht vast te leggen.

Gedurende de dag heb ik het licht steeds meer aangepast. Want de kleuren van mijn onderwerp werden steeds mooier. In het begin stond de zon hoog en werden de bootjes op de voorgrond helder verlicht. Maar later viel er minder licht op en heb ik de lichte toetsen weggeschilderd. Het licht van de dalende zon die op het Amstelhotel viel werd steeds helderder en ik heb dit er in geschilderd.

Het onderste schilderij heb ik heel snel geschilderd. Het was nu mijn vooropgezette plan om het felle tegenlicht met de reflectie op het water vast te leggen. Maar omdat dit niet lang duurt moest ik me haasten. Bij een schilderij wat ik zo snel maak zijn de details ondergeschikt aan het lichteffect.

14324506_1432655126749957_4792045599899450160_o

In both pictures above, I tried to catch the evening light. Nevertheless, the approach was different.

The upper of the two I had started early in the afternoon. The light was still quite different. At first it was not my intention to capture the evening light.

During the day I adapted the light more and more. Because the colors of my subject became more and more beautiful. In the beginning, the sun was high and the boats were bright in the foreground. But later there were fewer lights and I painted over the touches of light. The light of the declining sun on the Amstel Hotel became clearer and I painted it in.

The bottom picture I painted very quickly. It was now my preconceived plan to capture the bright backlighting with the reflection on the water. But since this moment does not last long I had to hurry. In a painting that I make so quickly the details are subordinate to the light effect.

Kampen

Twee schilderijen die ik eind september aan de IJssel heb geschilderd.

Het was een ongewone locatie om een stad te schilderen. Meestal is het zo dicht bij de huizen druk. Maar nu waren er geen nieuwsgierige passanten die langs kwamen, maar wel een grazende kudde die af en toe voorbij trok.

 

16-178-kampenintegenlicht

Kampen in tegenlicht (48×26) olieverf op doek

kampen in tegenlicht met kudde

Kampen in tegenlicht met kudde (45×26 cm) olieverf op doek

—————————–

Two paintings I made late september along the IJssel.

It was not a regular location to paint a city. Usually so close to the houses it is crowded. But now there were no curious people who passed by, just a grazing herd that passed once in a while.

 

Ginnekenmarkt

Kort geleden heb ik dit terras op de Ginnekenmarkt in Breda geschilderd. Eén dag was te kort om het schilderij af te maken. Daarom ben ik de volgende dag terug gekomen om het schilderij te voltooien. Halverwege de dag was ik klaar en ben ik gaan kijken op het kerkhof aan de Ginnekenmarkt. Ik heb daar de late middagzon die op de graven en begroeiing scheen in een schilderij kunnen vangen.

 

Ginneken markt

Ginnekenmarkt (45×30) olie op doek

tekening grafGraf tussen de bomen (40×30) conté op papier

16-168-kerkhofinmiddagzon

Kerkhof in late middagzon (40×25) olie op paneel

———————————

A while ago I painted this terrace at the Ginnekenmarkt in Breda. One day was too short to finish the painting. That’s why I came back the next day to complete the work. Half way through the day I was done and I took a look on the grave yard at the Ginnekenmarkt. I captured the late sunlight that was shining on the graves and shrubs in a painting.

%d bloggers liken dit: