Spring naar inhoud

About

Hans Versfelt

De boeken in zijn atelier: Weissenbruch, Gabriel, Breitner, Caravaggio, Monet en de Romantische School. Stapels met schetsen en de schilderijen van de laatste jaren. Veel werk is al verkocht. Hans Versfelt leeft van zijn kunstproductie. Het échte atelier van Hans is buiten; velden met koeien, hekken, knotwilgen, havens met schepen, bruggen, waterwegen, wolkenluchten, en soms, tijdens een vakantietripje, het strand van Normandië.

Met een veldezel en als het regent vanuit zijn auto schildert hij deze beelden met olieverf op paneel. Hij werkt snel: een voortdurende strijd tegen het veranderende licht, de bewegende beesten die éénmaal gewend aan de schilder in de wei niet meer schichtig wegtrotten maar zich toch ook niet gemakkelijk als pin-up model bechikbaar stellen.

Mooi weer is voor Hans niet nodig, ook als het waait en regent is hij in zijn element. Regen en sneeuw, ochtendmist en avondschemer dagen hem uit tot impressionistisch en als het ware op de tast zoeken naar beelden waarbij geisoleerde delen van het paneel pure abstractie lijken te zijn. Een korzelige streep licht aan de einder, onder donkere wolkenpartijen in de wind, een paar scheuten fel zonlicht door het gebladerte van een boom vallend op de schonken van een kleine kudde koeien, vage contouren van een schip aan de kade in het platte grijs van een herfstdag.

Hans Versfelt ontwikkelt zich in hoog tempo tot een virtuoos schilder van het licht, het Hollandse licht wel te verstaan zoals het nergens anders te vinden is en zoals dat rechtstreeks ons gemoed in schiet.

Meer werk van Hans Versfelt is te zien op www.hansversfelt.nl

(Tekst Frans Tegel)

 

Hans Versfelt

06-23830846

hans apenstaartje hansversfelt.nl

————————

The books in his studio: Weissenbruch, Gabriel, Breitner, Caravaggio, Monet and the Hague School. Piles of sketches and paintings of recent years. Much of his work has already been sold. Hans Versfelt lives of his art production. His real studio is outside, fields with cows, fences, willow trees, docks with ships, bridges, waterways, skies, cityscapes and sometimes, during a holiday trip, the beaches of Normandy.

With a field easel and when it rains from inside his car he paints these images in oil on panel or canvas. He works fast: a constant struggle against the changing light, the moving creatures that, once used to the painter in the meadow, won’t trot away skittishly, but are still not easily available to be a pin-up model.

Nice weather is not necessary for Hans, even as the wind blows and it rains he is in his element. Rain and snow, morning fog and dusk challenge him to impressionistic and as it were, search by touch for images where isolated parts of the panel appear to be pure abstraction. A crusty streak of light in the distance, beneath dark clouds in the wind, a few shoots of bright sunlight through the foliage of a tree falling on the backs of a small herd of cows, vague outlines of a ship at the quay in the flat gray of an autumn day.

Hans Versfelt is rapidly developping as a virtuoso painter of light, the light in Holland that is, like it is nowhere else to be found and that moves us immediately.

One Comment
 1. Irene Portengen permalink

  Hallo Hans, ik ben een enorme bewonderaarster van jouw schilderijen. Elke keer als ik google op een plaatsje of iets en ik zoek op schilderij en afbeeldingen, en zie ik vele afbeeldingen voorbij komen, dan zit er vaak éen van jou bij en die springt er bij mij meteen uit! Zoals net ook weer. ..Domburg! Mijn favoriete plaats in Zeeland. Wat een plaats! Wat een natuur en kust! En wat heb je dat weer raak vastgelegd. Je hebt een gave, een talent, het derde oog voor de werkelijke schoonheid van de dingen. Ik voel de gretigheid en het enthousiasme in je schilderijen. Prachtig! En ik sta te kijken van de hoeveelheid schilderijen die je maakt en ook van het gemak.

  Is er misschien binnenkort een tentoonstelling van jouw schilderijen?

  Mocht je tijd hebben dan hoor ik het wel. Ga vooral door met zo mooi te schilderen.

  Een vriendelijke groet,
  Irene

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: